- NUMMER ETT INOM TELE/DATA-DOKUMENTERING

Schemalagda kurser

Vi tillhandahåller två typer av kurser - antingen schemalagda i våra lokaler eller kund anpassade i era lokaler. Enbart första typen av kurser är schemalagda och visas nedan, för företags interna kurser vänligen kontakta oss.
 

Senare kommer ev. fler datum för Vintern 2018–2019 att annonseras.

Datum: Kurs typ: Information: Extra: 

Nytt Datum:

27–28 Nov. - 2018

Grund kurs I våra kurslokaler i Jönköping - Kursen körs i Elkoda 2000 ver: 3.3 och gamla normen, med viss introduktion i nya normen. Anmäl intresse via email !
Hösten - 2018 Avancerad kurs I våra kurslokaler i Jönköping - Kursen körs i både nya & gamla normen. Framflyttad tills tillräckligt intresse finns. Anmäl intresse via email !

 

Vi använder HTML5 & CSS3

Visas därför bäst med exv. IExplorer 9, Firefox 10, Chrome 17, Safari 5.1 - eller senare.