- NUMMER ETT INOM TELE/DATA-DOKUMENTERING

Schemalagda kurser

Vi tillhandahåller två typer av kurser - antingen schemalagda i våra lokaler eller kund anpassade i era lokaler. Enbart första typen av kurser är schemalagda och visas nedan, för företags interna kurser vänligen kontakta oss.
 

Senare kommer ev. fler datum för Våren 2020 att annonseras.

Datum: Kurs typ: Information: Extra: 
26–27 Februari - 2020 Grund kurs I våra kurslokaler i Jönköping - Kursen körs i Elkoda 2000 ver: 3.3 och nya normen, med vissa inslag av gamla normen. Full bokad !
Våren - 2020 Avancerad kurs I våra kurslokaler i Jönköping - Kursen körs i både nya & gamla normen. Framflyttad tills tillräckligt intresse finns. Anmäl intresse via email !

 

Vi använder HTML5 & CSS3

Visas därför bäst med exv. IExplorer 9, Firefox 10, Chrome 17, Safari 5.1 - eller senare.